top of page

UTVECKLING AV
BESÖKSNÄRING

Tillsammans med Peter Rover på Effect Management har vi skapat en modell för kommuner och regioner att utveckla sin besöksnäring.

 

  • Vi erbjuder projektledning, samordning och stöd i arbetet med att stärka attraktionskraften på orten.

  • Vi inventerar styrkor och svagheter.

  • Vi ger er rekommendationer på fokus och genomförande.

  • Vi skapar ideer för lokala aktörer inom besöksnäringen att samverka för bästa resultat.

 

Ska vi ta ett förutsättningslöst möte?

 

Stefan Besterman

Tel: +46 70-575 85 10

stefan@bestmusic.se

bottom of page